Apel do Studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

 

W związku z dramatycznym brakiem krwi w następujących grupach

A Rh+; ARh -; BRh-; ORh +; ORh –

Wstrzymano wykonywanie zabiegów operacyjnych w oddziale kardiochirurgicznym Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Zwracam się zatem z prośbą do wszystkich studentów Wydziału o oddanie krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Przypominam, iż Studencki Klub Honorowych Dawców Krwi Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu zarejestrowany jest pod numerem 362.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w gablocie przy Sali ćw. 1/11 oraz w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa pok. 9 i 9a. Zapraszam do współpracy. dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk

P.S.

Informuję, iż z tytułu oddania krwi ustawowo przysługuje dzień wolny oraz dawca otrzymuje słodki upominek (8 czekolad). MK Wszystkie informacje dostępne są na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach http://www.rckik-kielce.com.pl/jom1.5/jupgrade/