Wybory na kadencję 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o wynikach przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2016 wyborów na stanowisko Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020.

W głosowaniu uczestniczyło 26 elektorów. Oddano 26 ważnych głosów.

Kandydat na stanowisko Dziekana prof. dr hab. n. med. Marianna Janion uzyskała 26 głosów poparcia. Nie było żadnych głosów nieważnych ani wstrzymujących się.

Na podstawie uzyskanych głosów Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza iż Dziekanem Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020 została wybrana:

prof. dr hab. n. med. Marianna Janion (życiorys)

Więcej informacji na stronach: Uchwały Obwieszczenia Ogłoszenia