Harmonogram egzaminów pisemnych z języków obcych

Dla studentów i stopnia studiów stacjonarnych/niestacjonarnych W sesji zimowej 2014/2015  Dzień egzaminu: 30.01.2015r. 

Harmonogram Egzaminów Z Języków Obcych Na I Stopniu Studiów W Sesji Zimowej 2014-2015
Harmonogram Egzaminów Z Języków Obcych Na I Stopniu Studiów W Sesji Zimowej 2014-2015
Harmonogram egzaminów z języków obcych na I stopniu studiów w sesji zimowej 2014-2015.pdf
189.8 KiB
129 Downloads
Szczegóły

STYPENDIUM SOCJALNE I SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI NA SEMESTR LETNI 2014/2015

Termin składania:        03.02.2015 – 14.02.2015

 Dokumenty do złożenia:

  1. Osoby, które składały na semestr zimowy:
  • sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do dokumentów złożonych na semestr zimowy – składają oświadczenie na załączniku nr 26 
  • sytuacja uległa zmianie w stosunku do dokumentów złożonych na semestr zimowy – składają wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (załącznik nr 7) wraz z kompletem dokumentów poświadczających zmianę

Osoby, które nie składały na semestr zimowy – komplet dokumentów zgodnie z wykazem w załączniku nr 23 do Regulaminu


Egzamin certyfikacyjny B2

Studium Języków Obcych UJK Kielce uprzejmie informuje, że egzamin certyfikacyjny B2 z języków obcych dla studentów I˚ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (dot. również egz. warunkowych) w sesji zimowej 2014/2015 odbędzie się terminach:

Ø  egzamin pisemny: 30.01.2015r.
Ø  egzamin ustny: studia stacjonarne – 03.02.2015r.; studia niestacjonarne – 31.01.2015r. 

Egzamin w sesji poprawkowej został zaplanowany na dzień 19.02.2015r.
Szczegóły dotyczące harmonogramu egzaminów zostaną umieszczone na stronie SJO (www.ujk.edu.pl/sjo). 


Studenci Zdrowie publiczne I rok I stopnia

Zdrowie publiczne I rok I stopnia wykład Podstawy epidemiologii z dnia 07.01 2015 r. w godzinach 08.00 – 10.15  z dr Naszydłowską będzie przeniesiony na dzień 09.01.2015 r. w godzinach 11.45 – 14.00 w ramach wykładu prowadzonego przez prof. T.  Rogulę  w Auli nowego budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu.


Studenci II ROK Pielęgniarstwo II stopnia studia niestacjonarne

wykład z Onkologii w dniu 09.01. 2015 roku poprowadzi prof. T. Rogula w godzinach: 11.45 – 16.15 w auli nowego budynku WNoZ ( zamiast dr hab. S. Góździa).

wykład z Pielęgniarstwa onkologicznego w dniu 09.01.2015 r. poprowadzi prof.T. Rogula w godzinach 16.15 – 17.00 w auli auli nowego budynku WNoZ (zamiast dr H. Król)

w dniu 10.01.2015 roku zajęcia z Pielęgniarstwa onkologicznego z dr H. Król odbędą się od godziny 14.00 – 17.45


Niech nadchodząceobraz
Święta Bożego Narodzenia
upłyną w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
niech będą okazją do zadumy,
ale i powodem do radości z rodzinnego spotkania.

Życzę by Nowy Rok obfity był w optymizm
i pogodę ducha, a każdy dzień inspirował
do podejmowania nowych wyzwań

Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu


UWAGA STUDENCI

Ze względu na przerwę świąteczną w zajęciach dydaktycznych dziekanat 19 grudnia jest czynny do 14:30, a w dniach 24.12.2014 r. (środa), 3.01.2015 (sobota) dziekanat będzie nieczynny. W czasie  od 20.12.2014 -  03.01.2015r. dziekanat ma przerwę w sobotnich dyżurach.


ZIMOWY OBÓZ SPRAWNOŚCIOWY

dla kierunku Ratownictwo medyczne – II rok ROK AKADEMICKI 2014/2015

Terminy:

  • 15-22.02.2014 r. – (st. stacjonarne)
  • 22.02. – 01.03.2014 r. – (studia niestacjonarne) 

Studenci III roku, którzy na II roku nie zrealizowali obozu sprawnościowego (zimowego lub letniego), zobowiązani są do uczestnictwa w obozie sprawnościowym w bieżącym roku akademickim. Zapisy na obozy prowadzi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Kościuszki 13 Informacji dot. realizacji obozu sprawnościowego udziela Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: tel. 41 349-68-15