UWAGA STUDENCI

Ze względu na przerwę świąteczną w zajęciach dydaktycznych dziekanat 19 grudnia jest czynny do 14:30, a w dniach 24.12.2014 r. (środa), 3.01.2015 (sobota) dziekanat będzie nieczynny. W czasie  od 20.12.2014 -  03.01.2015r. dziekanat ma przerwę w sobotnich dyżurach.


ZIMOWY OBÓZ SPRAWNOŚCIOWY

dla kierunku Ratownictwo medyczne – II rok ROK AKADEMICKI 2014/2015

Terminy:

  • 15-22.02.2014 r. – (st. stacjonarne)
  • 22.02. – 01.03.2014 r. – (studia niestacjonarne) 

Studenci III roku, którzy na II roku nie zrealizowali obozu sprawnościowego (zimowego lub letniego), zobowiązani są do uczestnictwa w obozie sprawnościowym w bieżącym roku akademickim. Zapisy na obozy prowadzi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Kościuszki 13 Informacji dot. realizacji obozu sprawnościowego udziela Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: tel. 41 349-68-15


UWAGA STUDENCI

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji dotyczących podwyżki stypendium socjalnego w nieprzekraczalnym terminie od 09.12.2014 r- 18.12.2014 r.

Decyzje należy odbierać osobiście po okazaniu legitymacji studenckiej.


Konferencja naukowo-szkoleniowa: Systemy teleinformatyczne w jednostkach ochrony zdrowia

Kielce, 10.12.2014, Wydział Nauk o Zdrowiu UJK, 25-317 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 19, s. 201

PROGRAM

  11:00 - 11:15            Otwarcie konferencji

SESJA 1

  Moderatorzy: dr n o zdr. Ewa Zięba, dr n o zdr. Agnieszka Strzelecka, lek. med. Dorota Adamczyk – Krupska

11:15 - 11:45               Prezentacja  projektu  „Elektroniczna  Platforma  Gromadzenia,  Analizy i udostępniania  zasobów  cyfrowych  o  Zdarzeniach  Medycznych”  (P1) oraz założenia elektronicznej dokumentacji medycznej
mgr  Paweł  Masiarz  -  Centrum  Systemów  Informacyjnych  w  Ochronie Zdrowia, Biuro Zarządzania Projektami, Warszawa

11:45 - 12:15            Projekt e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim mgr Ryszard Mężyk – Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kierownik Projektu e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, Kielce

12:15 - 12:45              System lokalizacji, monitorowania i zarządzanie zespołami ratownictwa medycznego      w      ramach      zrealizowanego      projektu      e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim mgr inż. Ryszard Bedla – Świętokrzyskie  Centrum  Ratownictwa Medycznego i Transportu   Sanitarnego, Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, Kielce

12:45 - 13:00              Wiedza pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej na temat e-Zdrowia na terenie Województwa Świętokrzyskiego dr n o zdr. Agnieszka Strzelecka – Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

13:00 - 13:15              Nowelizacja Ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowie – główne założenia Justyna  Papierz  -  studentka  kierunku  Zdrowia  Publicznego,  Wydział  Nauk o Zdrowiu,  Uniwersytet  Jana  Kochanowskiego  w  Kielcach,  Koło  Naukowe Medyk

13:15 - 13:30            Dyskusja

13:30 - 13:45            Podsumowanie

13:45                         Zakończenie konferencji


Uwaga studenci!

II rok Fizjoterapia II stopnia st. stacjonarne Zajęcia z Panią mgr Justyną Pogorzelską z przedmiotu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji z dnia 04.12.2014r. (czw.) zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.


Uwaga studenci!!!

II rok Fizjoterapia I stopnia st. stacjonarne Zajęcia z Panią dr n. med. Renatą Gałuszką z przedmiotów Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej oraz Seminarium licencjackie z dnia 10.12.2014r. (śr.) zostają odwołane z powodu choroby pracownika.

Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.


Uwaga studenci!!!

II rok Fizjoterapia I stopnia st. stacjonarne, Zajęcia z Panią dr n. med. Renatą Gałuszką z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej z dnia 26.11.2014r. (śr.) zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.


Uwaga studenci kierunku fizjoterapia

II rok Fizjoterapia I stopnia st. stacjonarne
Zajęcia z Panią dr n. med. Renatą Gałuszką z przedmiotu
Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej z dnia 20.11.2014r. (czw.) zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

II rok Fizjoterapia I stopnia st. stacjonarne
Seminarium licencjackie z Panią dr n. med. Renatą Gałuszką z dnia 19.11.2014r. (śr.) zostaje odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.


UWAGA STUDENCI

Prosimy o pilne zgłaszanie się po odbiór decyzji dotyczących stypendium socjalnego oraz rektorskiego w terminie od 05.11. 2014 r. do 15.11.2014 r. w Dziekanacie WNoZ w pokoju nr 7. Decyzje będą wydawane po okazaniu legitymacji studenckiej.