UWAGA! Studenci I roku I˚ i II˚ studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

Dotyczy wyboru lektoratu języka obcego 

Osoby, które przy rekrutacji nie uzupełniły deklaracji wyboru lektoratu języka obcego do dnia 28.09.2014r. proszone są o pilne uzupełnienie ankiety językowej (wzór ankiety do pobrania ze strony internetowej: www.ujk.edu.pl/sjo) oraz pilne przesłanie jej drogą mailową na adres: sjo@ujk.edu.pl.

Liczba miejsc w poszczególnych grupach językowych jest ograniczona, a pierwszeństwo wyboru języka ustalane jest według kolejności przyjęć na studia oraz wyników z egzaminu maturalnego z wybranego języka. Pozostałe osoby zostają przydzielone do tych grup językowych, w których są wolne miejsca.

W związku z powyższym prosimy uważnie przeczytać i wypełnić całą deklarację. Jeżeli deklaracja nie zostanie wypełniona lub wypełniona będzie błędnie, student zostanie przydzielony do grupy tego języka, w której będą wolne miejsca.


UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW

Absolwentów 2014 zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów, które odbędzie się według harmonogramu:

19.09.2014   Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Pielęgniarstwo i Położnictwo – Licencjackie Stacjonarne                        godz. 12.00 s.201

Pielęgniarstwo i Położnictwo – Magisterskie Stacjonarne i Niestacjonarne            godz. 14.00 s.201

 26.09.2014   Wydział Nauk o Zdrowiu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Położnictwo Studia pomostowe                           godz. 13:00 s.101

Fizjoterapia – Licencjackie Stacjonarne i Niestacjonarne                godz. 14.00 s.201

Fizjoterapia – Magisterskie Stacjonarne i Niestacjonarne                godz. 15.00 s.02d

Zdrowie Publiczne oraz Ratownictwo Medyczne – Licencjackie i Magisterskie, Stacjonarne i Niestacjonarne godz. 16.30 s.201

Obowiązkowo, do dnia Uroczystości należy odebrać dokumenty z Dziekanatu

Uroczystość połączona jest z czepkowaniem absolwentów kierunku Położnictwo i Pielęgniarstwo I stopnia studia stacjonarne. Przewidziane są wyróżnienia. Spotkanie jest także okazją do spotkania się po wakacjach i uwiecznieniu uroczystości na fotografii.

Serdecznie zapraszamy !


Uwaga studenci!

Studenci I roku I˚i II˚ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/15 

Osoby, które przy rekrutacji nie uzupełniły deklaracji wyboru lektoratu języka obcego proszone są o pilne uzupełnienie danych na swoim koncie w systemie rekrutacyjnym do dnia 22.09.2014r.; adres:

https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja/

Login: nr PESEL Hasło: wykorzystywane przy rekrutacji

W razie pytań prosimy o kontakt ze Studium Języków Obcych e-mail: sjo@ujk.edu.pl


Stypendia na rok akademicki 2014/2015

Terminy składania dokumentów:
  • do stypendium SOCJALNEGO:        16.09.2014 do 04.10.2014
  • do stypendium REKTORSKIEGO:     01.10.2014 do 15.10.2014
!! Ważne informacje !!
  1. Kompletne dokumenty należy składać w godzinach pracy Dziekanatu, OSOBIŚCIE.
  2. Wniosek o stypendium Rektora musi być wypełniony komputerowo.
  3. Załączniki oraz szczegółowy wykaz dokumentów znajdują się tu: sprawy socjalne
  4. Powyższe terminy są NIEPRZEKRACZALNE!”

Spotkanie organizacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne dla studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa

dla studentów I roku kierunku Położnictwo studia stacjonarne I stopnia: 01.10.2014 (środa) godzina 10:00 w sali nr 12

dla studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia: 01.10.2014 (środa) godzina 12:30 w sali nr 12