Uwaga studenci!!!

II rok Fizjoterapia I stopnia st. stacjonarne, Zajęcia z Panią dr n. med. Renatą Gałuszką z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej z dnia 26.11.2014r. (śr.) zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.


Uwaga studenci kierunku fizjoterapia

II rok Fizjoterapia I stopnia st. stacjonarne
Zajęcia z Panią dr n. med. Renatą Gałuszką z przedmiotu
Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej z dnia 20.11.2014r. (czw.) zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

II rok Fizjoterapia I stopnia st. stacjonarne
Seminarium licencjackie z Panią dr n. med. Renatą Gałuszką z dnia 19.11.2014r. (śr.) zostaje odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.


UWAGA STUDENCI

Prosimy o pilne zgłaszanie się po odbiór decyzji dotyczących stypendium socjalnego oraz rektorskiego w terminie od 05.11. 2014 r. do 15.11.2014 r. w Dziekanacie WNoZ w pokoju nr 7. Decyzje będą wydawane po okazaniu legitymacji studenckiej.


Uwaga studenci kierunku Fizjoterapia

I rok Fizjoterapia I stopnia st. stacjonarne
Zajęcia z Panem prof. UJK dr hab. n. o kf. Jackiem Wilczyńskim z przedmiotów Kinezjologia i Fizjoterapia ogólna z dnia 18.11.2014r. (wt.) zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

 II rok Fizjoterapia II stopnia st. stacjonarne
Seminarium magisterskie z Panem prof. UJK dr hab. n. o kf. Jackiem Wilczyńskim z dnia 19.11.2014r. (śr.) zostaje odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

 III rok Fizjoterapia I stopnia st. stacjonarne
Zajęcia z Panem prof. UJK dr hab. n. o kf. Jackiem Wilczyńskim z przedmiotu Reedukacja posturalna z dnia 20.11.2014r. (czw.) zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.


Ze względu  na Uroczystość  otwarcia nowego budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w środę 12.11.2014. Dziekanat będzie czynny od godziny 11.00 


Logowanie na egzamin certyfikacyjny z języków obcych w sesji zimowej w roku akademickim 2014/15

Logowanie   egzamin certyfikacyjny z języków obcych poziom B2 w sesji zimowej w roku akademickim 2014/15 odbędzie się
w dniach: 5.11-23.11.2014r.

Szczegóły dot. logowania znajdują się na naszej stronie internetowej: www.ujk.edu.pl/sjo.

Studenci, którzy nie zdali egzaminu w sesji letniej 2013/14 również logują się na dany egzamin po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dziekana właściwego wydziału na wpis warunkowy do dnia 21.02.2015r. Student ma obowiązek przedstawienia w Sekretariacie SJO podania wraz ze zgodą dziekana w dniach
24-28.11.2014r.

Egzamin z części pisemnej zaplanowany jest na dzień 30.01.2015r.; terminy z części ustnej oraz pozostałe szczegóły zostaną podane
w późniejszym terminie.


INFORMACJA DLA STUDENTÓW ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk zawodowych odbędzie się w dniu 03.11.2014. (poniedziałek) o godzinie 09.45. w sali nr 215. Proszę przynieść dokumenty potwierdzające: ubezpieczenie OC i NW, szczepienie przeciw WZW typu B, aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Obecność obowiązkowa.


Uwaga studenci kierunku Fizjoterapia st. stacjonarne

I rok Fizjoterapia I stopnia st. stacjonarne
Zajęcia z Panem prof. UJK dr hab. n. o kf. Jackiem Wilczyńskim
z przedmiotów Kinezjologia i Fizjoterapia ogólna
z dnia 21.10.2014r. (wt.) zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

II rok Fizjoterapia II stopnia st. stacjonarne
Seminarium magisterskie z Panem prof. UJK dr hab. n. o kf. Jackiem Wilczyńskim z dnia 22.10.2014r. (śr.) zostaje odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

III rok Fizjoterapia I stopnia st. stacjonarne
Zajęcia z Panem prof. UJK dr hab. n. o kf. Jackiem Wilczyńskim
z przedmiotu Reedukacja posturalna
z dnia 23.10.2014r. (czw.) zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.


Uwaga studenci

II rok Fizjoterapia studia niestacjonarne I stopnia oraz I rok Fizjoterapia studia niestacjonarne II stopnia

W związku z awarią systemu ponowne zapisy do promotorów odbędą się we środę 15.10.2014r. od godz. 20.00  poprzez Wirtualną Uczelnię i będą trwać do końca dnia 16.10.2014 r. (czw.)

Za utrudnienia przepraszamy.

Jeśli dojdzie do kolejnej awarii systemu na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu pojawi się informacja. Prosimy o wyrozumiałość.


Spotkanie organizacyjne

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie organizacyjne

studentów

I roku kierunku FIZJOTERAPIA studia niestacjonarne,

które odbędzie się

dn. 10.10.2014 r. (piątek) st. niestacjonarne I stopnia o godz. 14:00 s.115

 dn. 11.10.2014 r. (sobota) st. niestacjonarne II stopnia o godz. 18:00 (na wykładzie dr M. Markowskiej)

Po spotkaniu organizacyjnym przewidziane są zajęcia dydaktyczne. Plany zajęć prosimy sprawdzać na Wirtualnej Uczelni.


Uwaga studenci!!!

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne, Zajęcia z Panią mgr Justyną Pogorzelską z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w pediatrii z dnia 08.10.2014r. zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

II rok Fizjoterapia II stopnia st. stacjonarne, Zajęcia z Panią mgr Justyną Pogorzelską z przedmiotu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji z dnia 09.10.2014r. zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.