INFORMACJA DLA STUDENTÓW ZDROWIE PUBLICZNE II ROK – 3 LETNIE STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE

Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk zawodowych odbędzie się w dniu 28.04.2014. (poniedziałek) o godzinie 12.15. w sali nr 102. Proszę przynieść dokumenty potwierdzające: ubezpieczenie OC i NW, szczepienie przeciw WZW typu B, aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Obecność obowiązkowa.

                                                                                                                                                   Opiekun praktyk
Aleksandra Słopiecka


Uwaga studenci!!!

II rok Fizjoterapia st. stacjonarne Wykład z przedmiotu Podstawy metodologii badań z Panią dr n. o kf. Małgorzatą Markowską z dnia 15.04.2014 r. zostaje odwołany. Termin odrobienia zajęć zostanie uzgodniony z Działem Planowania.

 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr n. med. Jacka Starzyka pracownika Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Dziekan, studenci oraz pracownicy Wydziału

Czytaj dalej


Rejestracja do egzaminu certyfikacyjnego B2

Studium Języków Obcych UJK Kielce informuje, że od dnia 14.04.2014r. do dnia 14.05.2014r. odbywać się będzie elektroniczna rejestracja do egzaminu certyfikacyjnego B2 wyłącznie dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13.

Na stronie internetowej SJO (www.ujk.edu.pl/sjo) w zakładce: ZASADY PRZYSTĘPOWANIA ORAZ REJESTRACJI DO EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH znajdą Państwo szczegóły przystępowania i logowania się do egzaminu.


Uwaga studenci

II rok WNoZ st. stacjonarne, w związku ze zwolnieniem lekarskim mgr M. Słowińskiej zajęcia z języka niemieckiego na II roku w dniu 24.03.2014r. (poniedziałek) zostają odwołane; będą odpracowane w późniejszym terminie.

SJO


Badanie ankietowe

Informujemy, że z uwagi na niewielką liczbę wypełnionych ankiet elektronicznych, oceniających nauczycieli i sposób prowadzenia zajęć oraz pracę dziekanatów, termin ankietyzacji został przedłużony do 31 marca 2014 roku.

Przypominamy, że ankietyzacja dotyczy semestru zimowego bieżącego roku akademickiego. Bardzo prosimy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o udział w badaniu ankietowym, gdyż tylko po uzyskaniu odpowiedniej liczby odpowiedzi możliwa będzie adekwatna ocena nauczycieli akademickich oraz doskonalenie procesu kształcenia.

Zapewniamy, że badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad poufności i anonimowości. Ankietowanie odbywa się drogą elektroniczną po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła do systemu Wirtualna Uczelnia.
Zachęcamy wszystkich uprawnionych do udziału w procesie ankietyzacji, bowiem uzyskane informacje pozwolą na dostosowanie kształcenia do potrzeb i oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.
Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych kierunku, który najbardziej aktywnie weźmie udział w procesie ankietyzacji, otrzymają zaproszenia na specjalną imprezę z niespodziankami zorganizowaną przez WSPAK w UJK.