DYŻURY DZIEKANATU W SIERPNIU

w terminach :
31.07.- 04.08.
dyżur w Dziekanacie pok. 1/12 (wydawanie zaświadczeń i dokumentów po obronie)

7.08. – 11.08.
dyżur w Dziekanacie pok.  3/8 (sprawy socjalne i płatności)

14.08. – 18.08.
Dziekanat nieczynny – przerwa urlopowa

21.08. – 31.08.
dyżur w Dziekanacie pok. 1/12 (wydawanie zaświadczeń i dokumentów po obronie)

VII Konferencja naukowa „Choroba Alzheimera a choroby współistniejące – opieka i pielęgnacja” 23.09.2017

Konferencja organizowana przez Zarząd Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego z okazji zbliżających się obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera.

Studentów wraz z Kadrą wykładowców serdecznie Zapraszamy do uczestnictwa w organizowanej konferencji.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania publicznego z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA pod nazwą: „Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego”, dofinansowanego przy wsparciu ze środków Gminy Kielce w 2017 r.

Oficjalne rozpoczęcie Konferencji dnia 23.IX.2017r., godzina 10.00 Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19.

Projekt „Ścieżka zdrowia do kariery” – rekrutacja

 

 

Uwaga Studenci III roku, pierwszego stopnia: Fizjoterapia, Położnictwo, Pielęgniarstwo

Informujemy, iż od dnia 13.07.2017 r do dnia 31.07.2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów w/w kierunków: do udziału w projekcie Ścieżka zdrowia do kariery na staż zagraniczny.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2017 r. do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa mgr Paulina Zięba pok nr 9 tel. 41 349 69 03. Dodatkowych informacji udziela opiekun stażu zagranicznego mgr Elżbieta Zawierucha 537416805, e-mail: mzawer@interia.pl

Czytaj dalej

XX KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO

POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROPSYCHOLOGICZNE
WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W KIELCACH
FUNDACJA „PONAD …”

wraz z Partnerami
Uniwersytetem Adiyaman, Turcja
Uniwersytetem Preszowskim, Słowacja
Winnickim Uniwersytetem Pedagogicznym, Ukraina

zapraszają do udziału

w XX KONGRESIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO
„Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie Interdyscyplinarne”
Kielce, 21 – 22 października 2017 roku
http://kongresptn.pl/

Czytaj dalej

Dodatkowe dyżury Dziekanatu płatności !

W związku ze zbliżającymi się obronami i koniecznością weryfikacji płatności studentów oraz podbijania kart obiegowych Dziekanat spraw socjalnych i płatności będzie dodatkowo dyżurował w następujące soboty:
24.06.2017
01.07.2017
08.07.2017
W pozostałe dni tygodnia, tj. wtorek – piątek, Dziekanat płatności czynny będzie w godz. 9.30 – 14.30.

Uwaga studenci Kierunku Wychowanie Fizyczne II rok

W związku z koniecznością wybrania przedmiotów wybieralnych, realizowanych na III roku studiów każdy student zobowiązany jest do uzupełnienia Deklaracji wyboru przedmiotów fakultatywnych (do wyboru) i dostarczenia do Instytutu Fizjoterapii p. 222 (poprzez starostę roku)
w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30.06.2017 r.

Bardzo prosimy o nie składanie podań do Instytutu indywidualnie

Studenci I roku SUM Pielęgniarstwo

Studenci z grupy 4 i 5 proszeni są o zgłoszenie się do Pani dr Renaty Stępień na zaliczenie z przedmiotu Dydaktyka medyczna – zajęcia praktyczne w dniu 19.06.2017 r na godz. 10:00- pokój 3/16b. Ustalona na ten dzień godzina 13:30 jest nieaktualna.

Uwaga studenci Kierunku Wychowanie Fizyczne

W związku z koniecznością wybrania jednego z modułów specjalności, realizowanego od II roku studiów:

  1. Moduł specjalnościowy I – REEDUKACJA POSTURALNA;
  2. Moduł specjalnościowy II – ODNOWA BIOLOGICZNA;

każdy student zobowiązany jest do uzupełnienia Deklaracji wyboru modułu specjalnościowego i dostarczenia do Instytutu Fizjoterapii p. 222 (poprzez starostę roku) w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30.06.2017 r.

Deklaracje powinny zostać dostarczone do Instytutu Fizjoterapii p. 222 (poprzez starostę roku – Grzegorza Bieńka) w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30.06.2017 r.

Bardzo prosimy o nie składanie podań do Instytutu indywidualnie.

REKTURATACJA NA STUDIA w ramach projektu

 

 

REKTURATACJA NA STUDIA w ramach projektu:

„Absolwent dla regionu – nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna” POWR.03.01.00-00-N112/16

OŚ PRIORYTETOWA: III. SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
DZIAŁANIE: 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
NUMER NABORU: POWR.03.01.00-IP.08-00-NPK/16
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD: 2017-02-01 DO: 2020-12-31

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja projektu pn. „Absolwent dla regionu – nowe programy kształcenia UJK

w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna” to podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Programy na kierunkach Fizjoterapia
i Kosmetologia są innowacyjne i zostały dostosowane do potrzeb gospodarki, społeczeństwa i regionalnego rynku pracy. Programy te pozwolą na rozwój kwalifikacji przyszłych absolwentów co zwiększy możliwość zatrudnienia na rynku pracy.

Rekrutacja https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja/

Czytaj dalej

Pielęgniarstwo 2 rok, Organizacja Praktyk Zawodowych. dr G. Czerwiak

Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk zawodowych odbędzie się w dniu 19.06.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.00. w sali nr 4.
Proszę przynieść dokumenty potwierdzające: ubezpieczenie OC i NW, szczepienie przeciw WZW typu B, aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Obecność obowiązkowa!
Opiekunem praktyk zawodowych

dr n. med. G. Czerwiak