INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA I STOPNIA STACJONARNE II ROK

Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk zawodowych odbędzie się w dniu 13.03.2017. (poniedziałek) o godzinie 11.00. w sali nr 0/8

Proszę o przyniesienie dokumentów potwierdzających: ubezpieczenie OC i NNW, szczepienie przeciw WZW typu B, aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Studenci, którzy nie przedstawią wymaganych dokumentów, nie będą dopuszczeni do odbywania praktyki.

Obecność studentów obowiązkowa.

                                                                                                                                Opiekun praktyk
Aleksandra Słopiecka

Wydziałowa Akcja Oddawania Krwi

2 marca (czwartek) 2017
godz. 10:00 -14.00
s. 0/9 i 0/10 (nowy budynek)

Szanowny Krwiodawco, po oddaniu krwi otrzymasz:

 • zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w miejscu pracy/nauki
 • 8 czekolad (wartość kaloryczna 4.500 kilokalorii)
 • zaświadczenie uprawniające do otrzymania 30 dniowego biletu (poproś w Rejestracji o wydanie takiego zaświadczenia a następnie udaj się do Punktu Sprzedaży Biletów ZTM na ul. Głowackiego 4 w Kielcach.
 • w RCKiK po trzech dniach od oddania krwi, bezpłatne wyniki badań: morfologii krwi (1 raz w roku), markerów wirusów HBV, HCV, HIV, testu kiłowego, grupy krwi w układzie ABO i czynnika Rh oraz Legitymację Honorowego Dawcy Krwi potwierdzającą oddanie krwi
 • zaświadczenie do Urzędu Skarbowego celem odliczenia rocznej darowizny oddanej krwi od podstawy opodatkowaniu

Wszyscy studenci, którzy oddadzą krew wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród!

Do udziału w akcji zachęcają:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ośrodek Dawców Szpiku www.rckik-kielce.com.pl
Studenckie Koło Wolontariatu działające na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu
Studencki Klub Honorowych Dawców Krwi

Projekt „Ścieżka zdrowia do kariery”

 

 

Uwaga Studenci III roku, pierwszego stopnia: pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego.

Informujemy, iż od dnia 17.02.2017 r do dnia 27.02.2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów III roku studiów pierwszego stopnia kierunku: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne do projektu Ścieżka zdrowia do kariery.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2017 r.

Składanie Formularzy zgłoszeniowych: Czytaj dalej

Spotkanie w prawie praktyk z I rokiem II stopnia na kierunku Fizjoterapia studia dzienne odbędzie sie w środę 18.01.2017 o godzinie 14.45. w sali 0.12 B.

 z powazaniem
mgr Justyna Pogorzelska- opiekun praktyk studenckich,

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dot. karmienia naturalnego

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Centrum Nauki o Laktacji przygotował szkolenie
e-learningowe pn. ”O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego”, które składa
się z 12 części publikowanych cyklicznie na platformie e-learningowej Akademia NFZ.

Cykl rozpoczęła część zatytułowana: „Decyzje dotyczące żywienia dziecka”. Inne tematy poruszone
w szkoleniu to.:

 • Przygotowanie do karmienia piersią w czasie ciąży,
 • Pierwszy kontakt matki z dzieckiem,
 • Dziecko oddzielone od matki,
 • Pierwsza doba po porodzie,
 • Druga doba po porodzie,
 • Trzecia i czwarta doba po porodzie,
 • Okres stabilizacji laktacji (pierwszy miesiąc życia dziecka),
 • Wprowadzanie żywności uzupełniającej (koniec pierwszego i drugie półrocze życia dziecka),
 • Powrót do pracy i prawa matki karmiącej piersią,
 • Rozwiązywanie problemów laktacyjnych,
 • Zakończenie karmienia piersią.

Kurs zakończony jest testem. Pozytywne ukończenie testu spowoduje wygenerowanie imiennego certyfikatu dla każdego uczestnika.

Autorkami scenariusza są: lek. med. Katarzyna Raczek Pakuła oraz położna Kinga Osuch.

Rejestracja na stronie:

akademia.nfz.gov.pl/o-karmieniu-piersia-szkolenie-dla-personelu-medycznego

Spotkanie ze starostami roku kierunków: Ratownictwo medyczne, Zdrowie publiczne, Kosmetologia

Spotkanie Wicedyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

dr n med. Edyty Naszydłowskiej ze starostami poszczególnych roczników z kierunków: Ratownictwo medyczne, Zdrowie publiczne, Kosmetologia

odbędzie się 4.01.2017 r. o godzinie 13:00  w Sali 201.